header photo

Dalen
Næringssenter

Framdrift vidare

Butikk
Pr dato veit vi dessverre ikkje nøyaktig opningsdato for butikken! No er utfordringa datalinje som Telenor har leveringstid på. Dei har diverre “gløymt å sette den
i bestilling”. Vi har og fått litt forseinkingar pga kjøleutstyr/prisar på dette. Men vårt mål er månadsskiftet mai/juni.

Kjøkken
Innan dei første vekene vil utstyret til kjøkkenet vere kommt, og montering vil bli utført etterkvart.
Vi håpar at kjøkkenet kan vere klart til bruk til opninga av butikken.

Uteanlegg
Litt oppussing står att, men utemøblane er innkjøpt og snart klare til bruk !!

Følg med, det nermar seg, planlegging av opningsdagen er godt igang, det vert ein stor dag for Dalen og bygdefolket!!