header photo

Dalen
Næringssenter

Informasjonsmøte om Dalen Næringssenter AS

Fredag 29. april kl. 20.00 vert det informasjonsmøte på Midtredalen skule om statusen på Dalen Næringssenter AS.
Tema vil vere presentasjon av drivar og driftsopplegg.
Planar og framdrift for opprusting av bygget.
Alle bygdefolk, aksjonærar og andre intresserte er velkomne.